KARACA KÖYÜ KARSTİK MAĞARASININ ÖZELLİKLERİ

     GALERİ


Karaca Mağarasının iki uç noktası arasındaki uzunluk 105 m'dir. Belirlenen maksimum tavan yüksekliği yaklaşık 25 m civarındadır. Mağaraya giriş şu an geniş bir kapıdan sağlanmakla beraber,turizme açılmadan önce zayıf bir insanın girebileceği kadar dar, eğimli(60 Derece),ıslak ve çamurlu idi. Ancak 6-7 m kadar sürünerek içeriye girilebiliyor idi. Daha sonra yapılan kapı ziyareti kolaylaştırmakla beraber giriş kısmındaki sarkıtların bozulmasına neden olmuştur.

Dar giriş daha geniş bir odaya açılır.İlk oda çok büyük boyutlu olmakla beraber, daha sonra gelen odalar daha büyük ve birbirleriyle bağlantılıdır.
 
Büyük odalar kendi içlerinde daha küçük boyutlu odacıklara ayrılırlar. Mağarada 5 adet büyük oda belirlenmiştir. En büyük odanın uzunluğu yaklaşık 40 m, yüksekliği ise 23 m'dir. Bu bölümlerde dantel görüntüsünde sarkıt ve dikitler oluşturmuşlardır. Bu sarkıt ve dikitler yer yer birleşerek metrelerce uzunluktaki sütunları oluştururlar. Sarkıt ve dikitlerin renkleri genellikle açık sarı, kahverengi ve beyazdır.

Sarkıt ve dikitlerdeki değişik renkler gibi mağaranın içerisindeki her büyük odacık farklı şekil ve renk tezatlığı sunar.Sarkıt ve dikitlerdeki uzun çubuk şekli, yaprak şekli, mum şekli, yelpaze şekli, fil kulağı şekli büyüleyici bir görüntü sunmaktadır. Büyük boyutlu sütunlar ise ağaç gövdesi görünümündedir. Org desenli duvarlar, mağara çiçekleri, akma izleri, küçük dikitler ardı sıra dizilmiş ,sıralanmış askerler gibi mağaraya ayrı bir görüntü katarlar. Bu güzel doğa eserinin sunduğu görüntüler benzer mağaralar arasında en emsalsizlerinden bir tanesidir. Tabi oluşum yaşı itibariyle de ilgi çekici ve düşündürücüdür.

Karaca Köyü Karstik Mağarasının oluşum yaşının laboratuar çalışmaları sonucu bir kaç on bin yıl olduğu tespit olunmuştur.Mağaranın güzelliğini tamamlayan diğer bir unsur ise lacivert ve yeşil renklerin tonlarının görüldüğü küçük su birikintileridir. Ancak mağara turizme açıldıktan sonra su seviyelerinde önemli bir azalma gözlenmiştir. En büyük su birikintisi yaklaşık 20 m uzunluğunda 4 m genişliğinde ve 1 m derinliğindedir. Belirgin 4 adet su birikintisi vardır. Ancak buharlaşmayla doğru orantılı olarak su seviyelerinde gözlenen azalma Karaca Mağarasının oluşumunu da etkilemektedir. Karaca Mağarası pasif karekterli (VADOS) bir mağaradır.
Karaca mağarası fotoğraf galerisine gitmek için tıklayınız
Gümüşhane fotoğraf galerisine gitmek için tıklayınız
   

Karacamagarasi.com Gülnet tarafından tasarlanmış ve yayınlanmaktadır